Stasikzub Профиль пользователя

20.12.2015Dota 2 cup 1v1 #3
-14Stasikzub 0
:
1LeviAckerman+14
20.12.2015Dota 2 cup 1v1 #3
+20Stasikzub 1
:
0Malamadra-20